Oczyszczanie ciała i ducha w ośrodku “U Haliny” – rekolekcje z ks. Zbigniewem Kulwikowskim

Rekolekcje przed Wielkanocą 2017
MIEJSCE: Centrum Zdrowia i Rehabilitacji “U HALINY”
Prowadzący: Ks. Zbigniew Kulwikowski, Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żelistrzewie
TERMIN: 04-11 III 2017

Serdecznie zapraszamy na turnus wielkopostny zawierający serię spotkań rekolekcyjnych z ks. Zbigniewem Kulwikowskim.

Poniżej znajduje się krótka notka nt. Ks. Zbigniewa oraz plan rekolekcji.

Urodziłem się 22 września 1948 roku w gminie Stężyca powiat Kartuzy. Szkołę Podstawową ukończyłem w Kamienicy Szlacheckiej w 1962. Drugim etapem mojej edukacji była Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kościerzynie, którą ukończyłem 1966, zdobyłem w niej zawód stolarza meblowego. Po szkole zawodowej ponad trzy lata pracowałem w Szpitalu Powiatowym w Kartuzach jako stolarz konserwator, jednocześnie uczęszczałem do Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących w Kartuzach, które ukończyłem egzaminem maturalnym w 1970 roku. Po maturze rozpocząłem studia filozoficzno – teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, afiliowanym do Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie.

W niedzielę 23.V.1976 roku przyjąłem święcenia kapłańskie z rąk ordynariusza diecezji Chełmińskiej – księdza biskupa Bernarda Czaplińskiego. Mszę Świętą Prymicyjną odprawiłem w niedzielę 30.V.1976 roku w kościele parafialnym w Stężycy. Na moim obrazku prymicyjnym za motto mojego kapłańskiego posługiwania obrałem słowa świętego Pawła: Wiem Komu zawierzyłem i jestem przekonany, że jest On w mocy zachować mój depozyt, aż do owego dnia. (2 Tym., 1.12.). Po święceniach kapłańskich pracowałem jako wikariusz w parafiach: Luzino – św. Wawrzyńca; Wejherowo – św. Trójcy; Toruń – Chrystusa Króla; Starogard Gdański – św. Wojciecha.
rekolekcje u haliny ks. Zbigniew Kulwikowski
W roku 1985 ordynariusz diecezji Chełmińskiej, ksiądz biskup ordynariusz Marian Przykucki, powierzył mi trudną i odpowiedzialną misję tworzenia nowej parafii w Żelistrzewie koło Pucka oraz budowę kościoła, plebanii i domu katechetycznego. Dnia 1.VI.1986 roku ks. biskup Marian Przykucki erygował parafię pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żelistrzewie. Nowy kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Małgorzaty Marii Alacoque, został poświęcony przez metropolitę gdańskiego ks. abpa Tadeusza Gocłowskiego w listopadzie 1993 roku, a we wrześniu 2001 roku został przez niego konsekrowany.

Po blisko dwudziestu latach posługi kapłańskiej w Żelistrzewie i wypełnieniu powierzonego mi zadania, w lutym 2005 roku złożyłem rezygnację z urzędu proboszcza parafii na ręce Ks. Abpa Tadeusza Gocłowskiego ze względu na zły stan zdrowia i przeszedłem w stan spoczynku. Pozostałem w Żelistrzewskiej parafii jako emeryt. Nadal czynnie uczestniczę w życiu i w duszpasterstwie parafialnym. Ponadto w wielu parafiach kilku diecezji głoszę rekolekcje wielkopostne, adwentowe, odpustowe, okolicznościowe, dożynkowe, strażackie, itd.
Dotąd wydałem książki: Aby trzymać z Bogiem; Modlitwy starszych, chorych i niepełnosprawnych; Historia Parafii i budowy kościoła p.w. Najśw. Serca Pana Jezusa i św. Małgorzaty Marii Alacoque oraz domu parafialnego i plebanii w Żelistrzewie; Jak żyć, aby żyć wiecznie w niebie. Od kilku miesięcy pracuję nad wydaniem piątej książki, jej roboczy tytuł: Wielcy ludzie – uratowani od aborcyjnego morderstwa.

We wrześniu 2016 roku przebywałem w Centrum Zdrowia i RehabilitacjiREKOLEKCJE GOŁUBIE „U Haliny” w Gołubiu Kaszubskim. Żałuję, że tak późno zawitałem do tego Życiodajnego Ośrodka. Wyrażam wdzięczność i szacunek Czcigodnej Pani mgr Halinie Umławskiej oraz Pani Dr Ewie Dąbrowskiej za zorganizowanie tego wspaniałego Życiodajnego Ośrodka. Dziękuję Personelowi Kuchni i całemu Zacnemu Zespołowi Ośrodka „U Haliny” za miłą rodzinną atmosferę oraz za troskę o ciało i ducha Kuracjuszy.

Pani mgr Halinie Umławskiej bardzo dziękuję za powierzenie mi zaszczytnego zadania głoszenia rekolekcji na początku Wielkiego Postu i Adwentu. Przyjmuję to odpowiedzialne zadanie z wielką bojaźnią. Będąc ponownie dwa tygodnie w marcu oraz wrześniu 2017 w Ośrodku, jeden tydzień poświęcę także na odnowę ducha i duszy Kuracjuszy.

Niech Przezacni Kuracjusze przebywający w Domu „U Haliny” na pięknej ziemi Szwajcarii Kaszubskiej, wychodzą z niego uzdrowieni na ciele, odnowieni biologicznie, a moja kapłańska posługa w tym wspaniałym Ośrodku, niech przyczyni się do odnowy i umocnienia ducha oraz do uświęcenia dusz dostojnych zgodnie z przysłowiem: W zdrowym ciele – zdrowy duch.

Czego z całego kapłańskiego serca życzę.

Szczęść Boże! Ks. Zbigniew Kulwikowski

Program Rekolekcji
REKOLEKCJE GOŁUBIE